Ισολογισμός

provoli365.com Πρότυπο Ισολογισμός

Πρότυπο
Ισολογισμός

Βασικό πρότυπο για κάθε επιχείρηση που θέλει να δημοσιεύει τους ισολογισμούς της στο Διαδίκτυο οικονομικά

Διαθέσιμο σε ένα χρώμα και στυλ, με σωστή εμφάνιση σε κινητά και tablets

Ετήσιο πακέτο 60€

Δείτε το πρότυπο εδώ

Store

provoli365.com Πρότυπο Store 1

Πρότυπο Store 1 - (Χωρίς Χάρτη)

Βασικό πρότυπο για εμπορικά καταστήματα αλλά και κάθε είδους επιχείρηση, με κείμενα και εικόνες, χωρίς χάρτη

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα, το χρώμα φόντου καθορίζεται από το λογότυπο και το περιεχόμενο

Ετήσιο πακέτο 75€

Δείτε το πρότυπο εδώ

provoli365.com Πρότυπο Store 2

Πρότυπο Store 2 - (Με Χάρτη)

Βασικό πρότυπο για εμπορικά καταστήματα αλλά και κάθε είδους επιχείρηση, με κείμενα και εικόνες, με χάρτη

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα, το χρώμα φόντου καθορίζεται από το λογότυπο και το περιεχόμενο

Ετήσιο πακέτο 90€

Δείτε το πρότυπο εδώ

provoli365.com Πρότυπο Store 3

Πρότυπο Store 3 - (Με Χάρτη, Μενού)

Βασικό πρότυπο για εμπορικά καταστήματα αλλά και κάθε είδους επιχείρηση, με κείμενα και εικόνες, με χάρτη και μενού

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα, το χρώμα φόντου καθορίζεται από το λογότυπο και το περιεχόμενο

Ετήσιο πακέτο 120€

Δείτε το πρότυπο εδώ

Services

provoli365.com Πρότυπο Services 1

Πρότυπο Services 1 - (Χωρίς Χάρτη)

Πρότυπο για κάθε είδους επιχείρηση, με τρεις στήλες που αναδεικνύουν προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς χάρτη

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα, το χρώμα φόντου καθορίζεται από το λογότυπο και το περιεχόμενο

Ετήσιο πακέτο 75€

Δείτε το πρότυπο εδώ

provoli365.com Πρότυπο Services 2

Πρότυπο Services 2 - (Με Χάρτη)

Πρότυπο για κάθε είδους επιχείρηση, με τρεις στήλες που αναδεικνύουν προϊόντα και υπηρεσίες, με χάρτη

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα, το χρώμα φόντου καθορίζεται από το λογότυπο και το περιεχόμενο

Ετήσιο πακέτο 90€

Δείτε το πρότυπο εδώ

provoli365.com Πρότυπο Services 3

Πρότυπο Services 3 - (Με Χάρτη, Μενού)

Πρότυπο για κάθε είδους επιχείρηση, με τρεις στήλες που αναδεικνύουν προϊόντα και υπηρεσίες, με χάρτη και μενού

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα, το χρώμα φόντου καθορίζεται από το λογότυπο και το περιεχόμενο

Ετήσιο πακέτο 120€

Δείτε το πρότυπο εδώ

Business

provoli365.com Πρότυπο Business 1

Πρότυπο Business 1 - (Χωρίς Χάρτη)

Πρότυπο για κάθε είδους επιχείρηση, με κείμενα και εικόνες που αναδεικνύουν προϊόντα και υπηρεσίες, με λωρίδες χρώματος, χωρίς χάρτη

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα, το χρώμα φόντου καθορίζεται από το λογότυπο και το περιεχόμενο

Ετήσιο πακέτο 75€

Δείτε το πρότυπο εδώ

provoli365.com Πρότυπο Business 2

Πρότυπο Business 2 - (Με Χάρτη)

Πρότυπο για κάθε είδους επιχείρηση, με κείμενα και εικόνες που αναδεικνύουν προϊόντα και υπηρεσίες, με λωρίδες χρώματος, με χάρτη

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα, το χρώμα φόντου καθορίζεται από το λογότυπο και το περιεχόμενο

Ετήσιο πακέτο 90€

Δείτε το πρότυπο εδώ

provoli365.com Πρότυπο Business 3

Πρότυπο Business 3 - (Με Χάρτη, Μενού)

Πρότυπο για κάθε είδους επιχείρηση, με κείμενα και εικόνες που αναδεικνύουν προϊόντα και υπηρεσίες, με λωρίδες χρώματος, με χάρτη και μενού

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα, το χρώμα φόντου καθορίζεται από το λογότυπο και το περιεχόμενο

Ετήσιο πακέτο 120€

Δείτε το πρότυπο εδώ

* Στις τιμές προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ. Για επιχειρήσεις της Ε.Ε. ο ΦΠΑ είναι μηδέν (0%).